พิธีเปิดอาคาร "รัตนเวชพัฒน์"

ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 255 ณ. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี