หุ่นยนต์ทางการแพทย์

   นวัตกรรมอันชาญฉลาด เพื่อพัฒนาการทำงานภายใต้รูปแบบการรักษาที่ทันสมัย อำนวยความสะดวกสบาย เพิ่มความแม่นยำ และลดภาระหน้าที่รวมถึงปัญหาการขาดบุคลากรในองค์กร นวัตกรรมทันสมัยในวันนี้ที่เราจะพลาดการกล่าวถึงไม่ได้เลยคือ หุ่นยนต์ทางการแพทย์ (robotic medical devices)


   หุ่นยนต์ทางการแพทย์ เป็นเทคโนโลยีที่มีการคิดค้นและพัฒนามายาวนาน สอดคล้องความต้องการวิธีรักษาที่ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง ก้าวพ้นความบกพร่องของอดีตที่ผ่านมาด้วยการใช้สมองกลอันชาญฉลาดในการสั่งงานหุ่นยนต์ให้ทำงานตามวัตถุประสงค์การใช้งานของทีมแพทย์


   เริ่มตั้งแต่การฟื้นฟู ช่วยเหลือการเจริญเติบโตของวัยเด็กจนไปถึงการช่วยเหลือการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ ในส่วนของการผ่าตัดที่ครอบคลุมถึงความสามารถในการทำงานร่วมด้วยกับทางทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการทำการผ่าตัดทางไกลซึ่งสามารถควบคุมวิธีการรักษาต่างสถานที่ได้ นับได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการรักษาผู้ป่วย และที่ขาดไม่ได้คือการทำความสะอาดหรือการฆ่าเชื้อในห้องปฏิบัติการ หุ่นยนต์ก็ยังสามารถทำงานตามคำสั่งได้เช่นกัน เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่อาจจะเกิดการติดเชื้อของผู้ปฏิบัติงาน


   ในปัจจุบันทราบหรือไม่ว่า ในตลาดการพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์มิได้มีการพัฒนาหรือผลิตหุ่นยนต์เพียงเพื่อทำหน้าที่การรักษาอย่างเดียว แต่ยังมีความสามารถในการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย รวมทั้งสามารถเตรียมผสมยาฉีดได้แล้วเช่นกัน โดยทำหน้าที่แทนเภสัชกรเพื่อลดการทำงาน ช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง นับได้ว่าเป็นความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีที่ก้าวข้ามผ่านความท้าทายของยุคสมัยได้ดีทีเดียว


   ทั้งนี้การได้มาซึ่งเทคโนโลยีอันทันสมัย และความคุ้มค่านั้น ก็ต้องแลกมาซึ่งการลงทุนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมเช่นกัน