หุ่นยนต์ผสมยาฉีดแบบอัตโนมัติ RIVA

   RIVA หุ่นยนต์ผสมยาฉีดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์แบบ ภายในสภาวะห้องสะอาด (ISO Class 5) มีความถูกต้องแม่นยำสูง พัฒนาระบบง่ายต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสั่งการแขนกลทำการผสมยาฉีด ได้แก่ ยาเคมีบำบัด (chemotherapeutic) และ ไม่ใช่เคมีบำบัด (non-chemotherapeutic) โดยยาตั้งต้นที่ใช้ในการผสมนั้นสามารถใช้ได้ทั้งยาในสถานะผงและยาในสถานะสารละลายที่บรรจุในขวดแก้ว (vial) และเมื่อยาได้ถูกผสมแล้วเสร็จโดยแขนกล ยาผสมนั้นก็จะถูกบรรจุลงในหลอดยา (Syringe) หรือ ถุงบรรจุ (Bag) เท่านั้น


   การติดตั้งหุ่นยนต์ในห้องสะอาดนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานการเตรียมยา USP<797>ซึ่งใช้ระบบการไหลเวียนของอากาศแบบความดันลบ (Negative pressure) สำหรับเตรียมยาอันตรายหรือยาเคมีบำบัด และใช้ระบบความดันบวก (Positive pressure)สำหรับเตรียมยาทั่วไปที่ไม่อันตราย


   นอกจากนี้ การเตรียมยาด้วยระบบอัตโนมัติของหุ่นยนต์สำหรับใช้ผสมยาฉีด RIVA เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่พร้อมส่งมอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่งานเภสัชกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด