ชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้ออันตราย

(Isolation Chamber, Negative Pressure)

รุ่น IsoArk N36-6 ยี่ห้อ Beth-El

   การระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่เกิดขึ้นใหม่ทุกปีและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการระบาดเป็นไปอย่างไร้พรมแดน ส่งผลกระทบรุนแรงหลายด้านไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของประชากร โครงสร้างทางสังคม และเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานสาธารณสุขจะต้องเพิ่มศักยภาพ ระบบ และเครื่องมือในการควบคุมโรค รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโต้โรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ


   ชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบ ถูกออกแบบมาให้ควบคุมความดันภายในห้องให้เป็นความดันลบ (Negative pressure) ตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ อีกทั้งมีชุดกรองอากาศ HEPA เพื่อกรองอากาศที่ติดเชื้อก่อนปล่อยอากาศสะอาดสู่ภายนอก ทั้งนี้สำหรับใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อหรืออุปกรณ์ติดเชื้อไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยติดเชื้อสู่บุคคลภายนอกและสิ่งแวดล้อม


   ตัวเต็นท์แคปซูลความดันลบ มีลักษณะเป็นแบบครึ่งทรงกระบอก น้ำหนักเบา ใช้เวลาในการประกอบและพับเก็บง่ายและรวดเร็ว รวมทั้งมีช่องถุงมือสำหรับช่วยในการจัดการหรือทำหัตถการกับผู้ป่วยติดเชื้อได้จากภายนอกโดยไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง และมีช่องสำหรับใส่สายอุปกรณ์ทางการแพทย์จากภายนอกเข้าสู่ภายในห้องเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนเชื้อ