งานประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท สงขลา วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562